Príprava Ukrajiny na integračný proces do Európskej Únie

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku prof. Jaroslava Lazura, dekana Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode (Ukrajina) na tému „Príprava Ukrajiny na integračný proces do Európskej Únie“.