Pripravenosť dieťaťa predškolského veku na vstup do školy

Pripravenosť dieťaťa predškolského veku na vstup do školy.

Prednáška prezentuje konkrétne možnosti posudzovania dieťaťa prostredníctvom štandardizovaných a neštandardizovaných metód..