Problematika práce s ľuďmi po opustení siekt

Prednáška zameraná na problematiku siekt v rámci sociálnej práce. Charakterizuje základné pojmy, súvisiace s témou, vymedzuje znaky a črty, podľa ktorých môžeme rozoznať sektu a približuje niektoré problémy, s ktorými sa stretáva jednotlivec po opustení sekty.