Ľahko zrozumiteľné jazyky – príklady a využitie, prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., UMB Banská Bystrica

Harvardova univerzita tvrdí na svojej stránke: An accessible world is a better world for everyone. Je zrozumiteľnosť samozrejmosťou? Sú tzv. ľahké jazyky aj ľahko zrozumiteľnými jazykmi? Čo sú intralingválne preklady? Zuzana Bohušová uvádza príklady internetových textov a vysvetľuje súvislosti.