Prohibition of Torture

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku v anglickom jazyku na tému „Prohibition of Torture“. Prednáša JUDr. Rebecca Lilla Hassanová, PhD. z Ferenc Mádl Institute of Comparative Law v Budapešti, Maďarsko.