Projektovanie kvalitnej verejnej dopravy pre Berlín

7.11.2023 (utorok) sa na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v AF 3A5 (Aula 5) od 8.00 uskutoční odborná prednáška Ing. Michala Šmala, PhD. na tému: Projektovanie kvalitnej verejnej dopravy pre Berlín.