Prvá pomoc – kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)

Prezentácia aktuálnych postupov pri kardiopulmonálnej resuscitácii podľa aktuálne platných guidelines ERC 2021. Účastníci si prakticky overia svoje manuálne zručnosti pri poskytovaní KPR. Je možnosť vyskúšať si aj KPR s použitím automatického externého defibrilátora (AED).