PUBLICY 2022 Konferencia KPV FSV UCM v Trnave

Konferencia PUBLICY 2022, ktorú každoročnej organizuje Katedra politických vied FSV UCM v Trnave.