Questing ako prostriedok rozvíjania environmentálnej gramotnosti

Prednáška bližšie objasňuje možnosti využitia Questingu vo výchove a vzdelávaní za účelom zvyšovania environmentálnej gramotnosti. Venuje sa tvorbe Questov a je spojená s praktickými ukážkami.
Prednáška je výstupom projektu KEGA 015KU-4/2023