Quo vadis sestra

Workshop so skúseným lektorom osobného rozvoja zdravotníckych pracovníkov, zameraný na podporu uplatňovania mäkkých zručností u študentov ošetrovateľstva, budúcich sestier. S vývojom vedy, vznikajú nové situácie, na ktoré musia byť sestry v praxi v kontakte nielen s pacientom pripravené ich zvládnuť a posilniť tak svoje postavenie v multidisciplinárnom tíme. Cieľom workshopu je rozvíjanie komunikačných zručností u študentov tretieho ročníka študijného programu Ošetrovateľstvo.