Quo vadis sestra

Workshop so skúseným lektorom osobného rozvoja zdravotníckych pracovníkov, zameraný na vzdelávanie mäkkých zručností, ktoré musia študenti ošetrovateľstva/budúce sestry ovládať, aby uspeli nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote. Ide o nevyhnutnú súčasť ošetrovateľstva ako vednej disciplíny. Cieľom workshopu je rozvíjanie komunikačných zručností, kreativity, prispôsobivosti a medziľudských vzťahov.