„Reforma rímskej kúrie a cirkev na Slovensku“

Katedra rímskeho a cirkevného práva TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje pre akademickú obec fakulty prednášku spojenú s diskusiou na tému „Reforma rímskej kúrie a cirkev na Slovensku“. O živote a službe slovenského gréckokatolíckeho arcibiskupa v Ríme a v Košiciach a aktuálnych výzvach cirkví vo svete aj na Slovensku porozpráva Jeho Excelencia prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí ako eparchiálny biskup Košickej eparchie.