Rozumieš technike v domácnosti?

Prezentácia Centra edukácie a popularizácie techniky (CEPT)