Rozvíjame kultúru súhlasu a rešpektu

V rámci kampane Hovorme o súhlase kolektív autorov I. Klimentová – N. Nagy – O. Strelková vytvorili materiál Metodiky o súhlase. Autori poukazujú na naliehavosť a dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách a potrebu rešpektovať práva iných, vrátane práva na telesnú autonómiu. Cieľom týchto metodík je hovoriť o vybranom probléme a tak rozvíjať, podľa slov autorov, „kultúru súhlasu a rešpektu“.