Rusko-ukrajinský konflikt. Dopad na našu spoločnosť.

Prednáška Rusko-ukrajinský konflikt vznikla na základe dotácie Mesta Nitry pre oblasť vzdelávania detí a mládeže mesta Nitry. Katedra filozofie a politológie dlhodobo spolupracuje s CVČ Domino na projekte Žiacky parlament, ktorý združuje reprezentantov žiakov všetkých nitrianskych základných škôl. Prednáška bude určená práve pre tento projekt a cieľovú skupinu. Jej cieľom je vysvetliť deťom podstatu tohto konfliktu a možné dopady na našu spoločnosť.