Sedem aspektov Vesmíru a tri dimenzie geografie (GRL)

Sedem zložiek okolia geografického priestoru ho výrazne determinuje. Opíšeme tri planetárne zložky: zloženie, pohyb a atribúty planéty ZEM, jej funkčnosť v systéme Zem-Mesiac-Slnko a tri zložky súvisiace s poznávaním Vesmíru: úlohu pozície pozorovateľa a oblohy, Slnečnú sústavu a zloženie Vesmíru.