Selbst- und Fremdbilder in interkulturellen Begegnungen Typ podujatia: interaktívny workshop

Interaktívny workshop tematizuje stereotypy a predsudky v interkultúrnej komunikácii a odlišné vnímanie vlastnej a cudzej kultúry. Prostredníctvom práce s textovým, obrazovým a multimediálnym materiálom a interaktívnych úloh sa žiačky a žiaci dozvedia viac o kultúre germanofónnych krajín. Workshop je zameraný na odbúravanie vžitých vzorov správania a myslenia, reflexiu a sebareflexiu automatizmov v interkultúrnej konfrontácii.