Simulácia: ťažko na cvičisku, ľahko v praxi

Workshop zameraný na predstavenie teoretického základu simulácie ako efektívneho pedagogického prístupu pre vzdelávanie sestier v súčasnosti, ktorý umožňuje študentom ošetrovateľstva naučiť sa byť sestrami. Cieľom workshopu je pochopenie princípov simulácie ako inovatívneho vzdelávacieho prístupu pre rozvoj ošetrovateľských zručností. Simulačným vzdelávaním reflektujeme trendy s využitím moderných technológií a techník vo vzdelávaní študentov zdravotníckych odborov.