Skrátené legislatívne konanie – o čom sa viac šepká, ale už menej hovorí.

Katedra teórie práva a ústavného práva TU v Trnave, Právnickej fakulty pozývajú študentov a pedagógov fakulty na odbornú prednášku. Prednášajúci JUDr. Marek Gunič, hlavný štátny radca na odbore legislatívy, vládnej a parlamentnej agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.