Ako pomáha antroponymia riešiť zložité otázky dejín jazyka/Як антропоніміка допомагає вирішувати складні питання історії мови

Prednáška je zameraná na komplexnú problematiku transpozície slovenských antroponým a toponým jazykovými prostriedkami ukrajinského jazyka v procese prekladateľskej praxe.

prof. Svitlana Pakhomova, DrSc.