Služby Univerzitnej knižnice UJS

Interaktívny seminár: služby knižnice, používanie online katalógov, archívov, vyhľadávanie odbornej literatúry, využívanie e-zdrojov. Prednášatelia: knihovníci UK UJS.