Sociálna práca ako odpoveď na výzvy pápeža Františka

Pozvaný hosť Mgr. Michal Filičko, absolvent PU v Prešove, Fakulta manažmentu a verejnej správy a Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor sociálna práca. Pozvaný hosť pracoval na Ministerstve práce soc. vecí a rodiny v oblasti riadenia národných projektov v obciach. V súčasnosti je riaditeľom sociálneho zariadenia pre seniorov a predstaví smerovanie a výzvy sociálnej práce na Slovensku v kontexte učenia pápeža Františka.