Sociálne a psychologické aspekty netolerancie, xenofóbie a extrémizmu

Interaktívny workshop. Lektorom bude PhDr. Viktor Brichta z centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Bratislave.