Špecifická vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím

Zámerom príspevku je popísať špecifiká vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím. Teoretická rovina je podporená praktickými ukážkami, ktoré sa u danej cieľovej skupiny využívajú v rámci edukačného procesu.