Spolunažívanie Rusínov-Ukrajincov a Židov v literárnych dielach gréckokatolíckych kňazov

Spolunažívanie Rusínov-Ukrajincov a Židov v literárnych dielach gréckokatolíckych kňazov

PhDr. Adriana Amir, PhD. – prednáška