Sprevádzanie rodiny s jednotlivcom s mentálnym postihnutím

Cieľom prednášky je poskytnúť základné teoretické a praktické poznatky o fungovaní rodiny jednotlivca s mentálnym postihnutím, dopadoch tohto postihnutia na rodinu a stratégiách komunikácie, vedenia, poradenstva a coachingu rodičov.