Študenti študentom: Využitie praktických skúseností študentov z odbornej praxe

Odborná prax je jedným z najdôležitejších faktorov vzdelávania v sociálnej práci a ako kritický bod prechodu k výkonu profesionálnej praxe, pretože vytvára priestor pre uplatnenie a pretransformovanie teoretických vedomostí do reálnej praxe. Študenti končiacich ročníkov sa v rámci seminára podelia o svoje skúsenosti, schopnosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté počas odbornej praxe so začínajúcimi študentmi a predstavia im organizácie, v ktorých počas svojho štúdia vykonávali svoju odbornú prax.