Súčasné tendencie v menovej politike cez optiku osobných financií

Súčasná situácia a zmeny v menovej politike sú zdrojom hrozieb a príležitostí pre osobné financie obyvateľstva. Odpovede na otázky ako sa týmto hrozbám brániť a ako využiť vzniknuté príležitosti prinesie dlhoročný odborník na osobné financie a absolvent Bankovního institutu vysoká škola v Prahe, Bc. Marek Vitkovský, M.Sc.