Svetový deň normalizácie 2023, Fórum normalizátorov XXVI.

Heslo: DOSTUPNÁ A BEZPEČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE VŠETKÝCH, odbornými prezentáciami prispievať k rozvoju a uplatňovaniu technickej normalizácie, podporovať komplexný rozvoj a uplatňovanie technickej normalizácie vo všetkých záujmových oblastiach hospodárstva s väzbou na európsku a medzinárodnú normalizáciu a propagácia technickej normalizácie