Tanečný ukážkový workshop

Študenti a verejnosť budú mať možnosť vyskúšať si a naučiť sa základy rôznych tanečných štýlov.