Tatry po anglicky

Workshop je zameraný na virtuálne cestovanie po známych turistických trasách v Tatrách, rozvíjanie slovnej zásoby a komunikačných zručností v anglickom jazyku u žiakov mladšieho školského veku.