Možnosti rozvoja digitálnych kompetencií u osôb vo výkone trestu odňatia slobody

Absencia digitálnych zručností a nízka schopnosť reagovať na čoraz viac digitalizovaný svet zohrávajú v živote sociálne znevýhodnených osôb po ukončení výkonu trestu odňatia slobody stále významnejšiu úlohu. Prednáška je zameraná na identifikáciu špecifickej cieľovej skupiny, jej potrieb vo vzdelávaní v oblasti digitálnych zručností a približuje možnosti vzdelávania prostredníctvom v súčasnosti vyvíjaného programu.