Telesná výchova a šport-prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu

Cieľom konferencie je zozbierať, prerokovať a analyzovať nové aktuálne trendy a poznatky domácich a zahraničných autorov z oblasti telesnej výchovy a športu, tréningového procesu, pohybových a športovo rekreačných aktivít, ktoré sa týkajú všetkých vekových kategórií a stupňov škôl, vrátane problematiky zdravej výživy a zdravého životného štýlu, motivácie a psychológie a aktuálnych problémov v športe a výučbe telesnej výchovy.