Telo a zdravie

Meranie prístrojom InBody trvá pár minút, je neinvazívne a poskytuje výsledky o Vašom tele na veľmi vysokej úrovni. Zariadenie poskytuje nasledovné parametre: množstvo telesného tuku, hmotnosť kostrového svalstva, objem vody v organizme, proteíny a minerálne látky, celková hmotnosť, viscerálny (útrobný) tuk, BMI index, WHR index, ABSI index, bazálny metabolizmus, rozloženie tukov a svalov v jednotlivých častiach tela, vyváženosť jednotlivých častí tela, odporúčanie na cieľovú hmotnosť. Workshop je realizovaný v rámci projektu „Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre“.