Tréning komunikačných techník

Táto prednáška sa zameriava na vybrané techniky, ktoré môžu pomôcť zlepšiť proces komunikácie medzi jednotlivcami či skupinami. V rámci nej budú prezentované a prakticky trénovaného vybrané nástroje komunikácie.