Truniverzitné debaty: O živote nevidiacich

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje v rámci cyklu podujatí “Truniverzitné debaty III” pre študentov fakulty online prednášku na tému „O živote nevidiacich“. Prednáša pán Michal Tkáčik, podpredseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.