Truniverzitné debaty: Písanie záverečných prác. Rady, tipy, skúsenosti.

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje v rámci cyklu podujatí „Truniverzitné debaty III“ v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU pre akademickú obec univerzity online prednášku, v rámci ktorej bude prezentovaná problematika písania záverečných prác. Prednášajúci Mgr. Marek Mikušiak, PhD., Katedra SJL, Pedagogická fakulta, TU v Trnave.