Truniverzitné debaty: Situácia transrodových ľudí na Slovensku

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje v rámci cyklu podujatí „Truniverzitné debaty III“ pre študentov fakulty online prednášku na tému „Situácia transrodových ľudí na Slovensku“. Prednáša Zora Kromková z poradenského centra Prizma a O. Z. Saplinq.