Truniverzitné debaty: Úrazy mozgu – závažný medicínsky, celospoločenský, rodinný a osobný problém

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje v rámci cyklu podujatí „Truniverzitné debaty III“ v spolupráci s Katedrou verejného zdravotníctva FZaSP TU pre akademickú obec univerzity online prednášku na tému problematiky úrazu mozgu, ktorá má mnoho rozsahov, od medicínskeho, sociálneho, právneho, ekonomického až po širšie etické a filozofické. Prednášajúci: prof. MUDr. Martin Rusnák CSc., Katedra verejného zdravotníctva Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, TU v Trnave.