Týždeň otvorených dverí na Fyzikálnom ústave SAV v.v.i.

Počas celého Týždňa vedy a techniky na Slovensku (6.11.2023 – 12.11.2023) ponúkame možnosť prednášok o zaujímavých fyzikálnych témach a to osobne aj online. Zároveň ponúkame možnosť prehliadky laboratórií.