Prednáška Živé hviezdy (TVT 2022)

Prednáška Živé hviezdy – Doc. RNDr. Katarína Kimáková CSc. a priame pozorovanie Slnka s výkladom vo hvezdárni Medzev.