Týždeň vedy a techniky – Výstava študentských prác z mimoateliérového štúdia

Výstavy a prezentácie