Učiteľ a udržateľnosť

Účastníci workshopu sa prostredníctvom filozofických príbehov a diskusie zamyslia nad zlepšením životného prostredia, pričom si vyskúšajú aktivity, ktoré môže učiteľ pri utváraní povedomia o udržateľnosti so žiakmi využívať.