Udržateľný rozvoj a MY (Dielne udržateľného rozvoja)

Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB pozýva komunitu študentov, učiteľov a iných zamestnancov, ktorí sa zaujímajú o to, ako prispieť k udržateľnosti života na tejto zemi. Budeme reflektovať našu každodennú prax a diskutovať a tvoriť námety, ako napĺňať aspoň niektoré zo 17 cieľov UR (sustainability development goals). Metódy našej práce sa odvinú od množstva študentov, ktoré sa na dielňach zúčastnia.