Українське книгодрукування / Ukrajinská kníhtlač

Študentský seminár pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia ukrajinistiky.