Ľudová rozprávka ako most medzi slovenskou a ukrajinskou kultúrou – umelecký preklad hrou.

Ľudová rozprávka ako most medzi slovenskou a ukrajinskou kultúrou – umelecký preklad hrou.

Tvorivá dielňa – workshop