Uplatnenie metód rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku

Zámerom je poskytnúť študentom učiteľstva predprimárneho vzdelávania portfólio metód, ktoré sú orientované na rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku. Cieľom workshopu je osvojiť si súbor metód na teoretickej a praktickej úrovni.