Uznávanie cirkví a náboženských spoločností

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje v rámci TVT 2023 prednášku \”Uznávanie cirkví a náboženských spoločností\”. Prednášať bude doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D., sudca Interdiecézneho cirkevného súdu v Prahe, vyučujúci na Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach, výskumný pracovník UPONS PF TU.