V súdnej sieni s trestným sudcom

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku trestného sudcu JUDr. Jozefa Cabana, PhD. z Okresného súdu v Trnave, ktorý predstaví prácu a právomoci trestného sudcu.