Vedecká hračka – Technika

Interaktívna výstava vedeckých hračiek so sprievodným slovom Ing. Beáty Puobišovej počas vernisáže, ktorá bude 7.11.2022 o 13.00